Kompleksowe prowadzenie, kierowanie, koordynowanie w pełnym zakresie inwestycji budowlanych. Począwszy od tworzenia koncepcji rzeczowo-finansowej, uczestniczenia w dialogu technicznym, procesie projektowym, realizacji inwestycji budowlanej.

Zakres:

  • projekty budowlane
  • kosztorysowanie
  • kierownik projektu budowlanego
  • kierownik robót sanitarnych
  • zamówienia publiczne
  • HVAC
  • pozyskiwanie środków UE na inwestycje budowlane i sprzęt w sektorze Ochrony Zdrowia.

Współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcami itp.

Wieloletnie doświadczenie z producentami materiałów budowlanych w pełnym zakresie wykonania prac przekłada się na optymalizację kosztów inwestycji.