Project Manager

Jako PROJECT MANAGER (Kierownik Projektu/Kontraktu) stawiam za swój cel świadczenie usług najwyższej jakości na etapie realizacji inwestycji budowlanych w sektorze opieki zdrowotnej, co tym samym przekłada się na rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce. Wiedza i doświadczenie wypracowane w trakcie praktyki zawodowej realizowanej podczas prac budowlanych, pozwoliło mi wypracować najlepszy system zarządzania czasem realizacji inwestycji.

Project Manager (PM) kierując projektami jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami w budownictwie w sektorze ochrony zdrowia odpowiedzialny jest za planowanie, realizację i zamykanie projektu inwestycyjnego, a także za osiągnięcia założonych celów projektu, jest aktywny podczas wszystkich etapów projektu inwestycyjnego. Do kluczowych jego obowiązków jest m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością. W oparciu o wiedzę na temat obiektów użyteczności publicznej, określa i realizuje jego wymagania. Project Manager zarządza przepływem informacji pomiędzy Zarządem Szpitalem, a generalnym wykonawcą, inspektorem, dostawcami, podwykonawcami.

Na potrzeby sektora Ochrony Zdrowia usługi Project Managera rozszerzone zostały usługi w zakresie prezentacji, przeprowadzania szkoleń na temat wiedzy zarządzania projektem inwestycyjnym. Realizacja założeń projektu uwzględniających ograniczenia czasu, kosztów i jakości wymaga znajomości wewnętrznych procedur Szpitala, z którymi ściśle współpracuje Project Manager.