Kosztorysy, inwentaryzacje

Kosztorysowanie w oparciu o przedmiar lub obmiar robót:
– przedmiary
– kosztorysy inwestorskie
– kosztorysy ofertowe
– kosztorysy powykonawcze

Inwentaryzacja budowlana, szczegółowe odwzorowanie stanu istniejącego w zakresie:
– nadbudowy
– przebudowy
– remontu

Wszystkie kosztorysy, przedmiary, obmiary wykonywane są w oparciu o aktualne cenniki programu Norma Pro.