Audyty, raporty, wnioski

Audyty energetyczne:

  • Audyty energetyczne budynku
  • Audyty energetyczny przedsiębiorstw
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Raporty środowiskowe:

  • Raporty oddziaływania na środowisko
  • Audyty inwestycji pod kątem zasadności i wymagalności uzyskania
  • Decyzji środowiskowej
  • Operaty wodno-prawne na podstawie których wydawane jest
  • Pozwolenie wodnoprawne

Wnioski dotacyjne:

Kompletne wnioski dotacyjne do programów finansowanych z funduszy europejskich, norweskich i krajowych oraz konkursów grantowych instytucji komercyjnych.

Biznesplany:

Biznesplany zawierające ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.